Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt: Nakup novih strojev

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij
Podukrep M6.4
- Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Operacija: Nakup opreme strojev in naprav
Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Cilji podukrepa:
-    vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
-    izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
-    krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:
-    Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
-    Povečanje števila zaposlenih;
-    Varovanje okolja;
-    Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:
-    Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
-    1 nova zaposlitev
-    Zmanjšanje vplivov na okolje
-    Energetska učinkovitost tehnološke opreme

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.